1. POPRAVAK U JAMSTVENOM ROKU

Proizvođač kao davatelj jamstva jamči da je proizvod/uređaj potpuno funkcionalan i spreman za redovito korištenje u svrhu kojoj je predmetni uređaj namijenjen. Proizvođač proizvoda/uređaja ne snosi odgovornost zbog gubitka profita ili drugih posljedičnih šteta kao ni za bilo kakvu reklamaciju od strane trećih osoba. Softverski problemi koji se pojave na proizvodu/uređaju te im je uzrok: ilegalni software, računalni virus, „malware“ (maliciozni paket/fragment softwarea) namjerno ili slučajno pokrenut i/ili instaliran s internetskih stranica, nisu pokriveni jamstvenim uvjetima proizvođača te će se njihovo otklanjanje posebno naplaćivati. Intervencije otklanjanja softverskih problema uključuju, ali nisu ograničene na: reinstalaciju operativnog sustava, reinstalaciju i/ili podešavanje  jedne ili više softverskih komponenata operativnog ili aplikativnog softverskog paketa koji je korisnik imao na računalu, reinstalaciju i/ili podešavanje „drivera“ odnosno upravljačkih programa računalnih komponenata itd… Jamstvo počinje teći s datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje se predočenjem izvornika računa i ovjerenog jamstvenog lista pečatom prodajnog mjesta te na predviđeno mjesto upisanim serijskim brojem. Važeći jamstveni list je originalni jamstveni list koji je uz proizvod/uređaj priložio prodavatelj predmetnog proizvoda.

Kvarovi na proizvodima pokriveni jamstvom biti će otklonjeni bez naplate krajnjem korisniku, jedino u slučaju ako nisu izazvani mehaničkim utjecajem ili rukovanjem suprotnome uputama za korištenje.
Kao datum početka servisnog popravka uzima se dan kad je uređaj zaprimljen isključivo u ovlaštenom servisu (a ne npr. kod resellera/trgovca, na prodajnom mjestu gdje je isti kupljen, kod kurirske službe itd...).

Ako se prilikom zaprimanja i/ili dijagnostičkog pregleda na korisnikovom računalu utvrdi postojanje instalacije nelicenciranog operativnog sustava, na računalu ne obavljamo bilo kakve radnje koje bi uključivale do-instalacije, reinstalacije, podešavanje softvera itd…

Prilikom korištenja neoriginalnog, nekvalitetnog i/ili oštećenoga potrošnog materijala postoji velika mogućnost pojave naknadnog oštećenja ili nepravilnog funkcioniranja čitavog proizvoda/uređaja. Otklanjanje takve vrste kvarova isključivo je odgovornost krajnjeg korisnika,  a koji će u takvim slučajevima biti upozoren na tu činjenicu te će mu biti ispostavljena ponuda sa specifikacijom troška i cijenom popravka predmetnog uređaja.

Jamstveni uvjeti ne pokrivaju:

 • redovitu provjeru, održavanje i eventualno čišćenje računala,
 • gubitak korisničkih podataka spremljenih u računalu neovisno da li se radi o kvaru tijekom korištenja ili servisne dijagnostike,
 • prilagođavanje ili promjenu proizvoda ukoliko nije u skladu s uputama za korištenje računala ili bez suglasnosti proizvođača,
 • mehanička oštećenja i kozmetičke nedostatke,
 • nastanak kvara uzrokovan nepravilnim korištenjem, neovlaštenim otvaranjem i popravljanjem računala,
 • računala na kojima je mijenjan ili uklonjen serijski broj uređaja,
 • kvarove nastale upotrebom korisnikovog softvera ili djelovanjem virusa / malware-a,
 • predinstalirani operativni sustav kupljen s računalom (OEM licenca); korisnik ima mogućnost napraviti kopiju operativnog sustava (recovery DVD) pomoću predinstaliranog softvera na računalu.


2. POPRAVAK IZVAN JAMSTVENOG ROKA

Sukladno zakonskoj regulativi za popravke vrijednosti ispod 500,00kn (s uključenim PDV-om) korisnika ćemo upoznati s cijenom popravka te po njegovom prihvaćanju ponude (telefonski, telefaksom, mailom, SMS-om…) obaviti popravak na predmetnom uređaju. U slučajevima gdje popravak premašuje cijenu od 500,00kn (s uključenim PDV-om) tražit ćemo korisnika pisano prihvaćanje ponude za popravak.
Odluku korisnika čekat ćemo do 15 kalendarskih dana. Po isteku tog roka, reklamirani uređaj vratit ćemo korisniku uz naplatu troškova dijagnostike i dostave. U slučaju da korisnik odustaje od popravka, naplaćuju se troškovi administracije, logistike i dijagnostike prema službenom cjeniku Zel-Cos d.o.o.
Ukoliko se kroz obavljenu dijagnostiku na uređaju utvrdi da je uređaj potpuno ispravan, krajnjem korisniku će se naplatiti trošak dijagnostike. Plaćanje isporučenih roba/usluga u gotovini moguća su do maksimalnog  iznosa od 5.000 kn. Svaki rezervni dio ugrađen u uređaj korisnika prilikom obavljanja servisnog popravka u Zel-Cos d.o.o. ostaje u vlasništvu Zel-Cos d.o.o. , do trenutka u kojem će račun za predmetnu servisnu intervenciju biti u potpunosti podmiren. Jamstvo na prodane rezervne dijelove partneru ili krajnjem korisniku od strane Zel-Cos d.o.o. je 90 dana, osim ako nije drugačije specificirano prilikom nuđenja i prodaje istih. Jamstvo ne rezervne dijelove ugrađene u Zel-Cosu, isto kao i na servisne usluge obavljene unutar Zel-Cos servisnih intervencija, je 180 dana od dana obavljene usluge i testiranja uređaja.

3. PRODAJA REZERVNIH DIJELOVA

Zahtjev za cijenom i informacijom o raspoloživosti rezervnih dijelova, odnosno zahtjev za službenom ponudom molimo pošaljite na mail adresu i netko iz tima stručnjaka će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

4. PODACI KORISNIKA NA UREĐAJIMA

Servisne intervencije na uređajima ne uključuju brisanje podataka korisnika s medija i jedinica za pohranu podataka (npr. tvrdi disk, SSD disk itd…). Postoji mogućnost brisanja jednog dijela ili svih podataka korisnika kroz servisnu intervenciju, instalacije, dijagnostičke preglede, popravak particije i uklanjanje virusa, za što Zel-Cos ne snosi odgovornost ni na koji način. Pravilno i pravovremeno arhiviranje i „backup“ podataka isključiva je odgovornost svakog korisnika.

5.ZAMJENA PROIZVODA/UREĐAJA

Proizvod/uređaj zamijenit će se korisniku isključivo unutar jamstvenog roka, u slučaju kada su ispunjeni zakonski uvjeti prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

6.PRIPREMA, PRIJAVA I SLANJE PROIZVODA U SERVIS

Korisnik može prijaviti uređaj i zahtijevati obavljanje servisne procedure na sljedeće načine:

 • Vlastitom dostavom na adresu Zel-Cos, Ulica grada Chicaga 28 (prizemlje), Zagreb - Borovje
 • Slanjem poruke na ili
 • Telefonskom prijavom na broj 01/3033 120

Za organizaciju transporta uređaja u jamstvu s lokacije korisnika u Zel-Cos servisni centar obavezno kontaktirajte naše predstavnike, koji će to učiniti u Vaše ime, u koordinaciji s našom ugovornom kurirskom službom. Proizvod mora biti adekvatno zapakiran i obilježen svim potrebnim podacima, uz slanje samo neophodnih dijelova i pribora, odnosno onih za koje se pretpostavlja da imaju veze sa simptomima i kvarovima zbog koji se proizvod šalje na servis. Tek po fizičkom zaprimanju proizvoda/uređaja u servisni centar, ovlašteni stručnjaci će procijeniti njegovo realno stanje te evidentirati svaku nepravilnost u vidu oštećenja dijela kućišta, tragova zalijevanja nekom od tekućina, tragove padova i udaraca po dijelovima kućišta isl.. te o postojanju istih telefonski i pisano izvijestiti krajnjeg korisnika ili njegovog predstavnika (resellera/trgovca).

Zel-Cos d.o.o. za elektroničko-informatičke usluge i marketing, Nova cesta 166, 10000 Zagreb., Transakcijski račun: 2360000-1101194923, IBAN: HR5323600001101194923 otvoren kod Zagrebačke banke d.d., 2500009-1101365330, IBAN: HR3725000091101365330 otvoren kod HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. i 2340009-1110626430, IBAN: HR4523400091110626430 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Temeljni kapital u iznosu 149.000,00 kn uplaćen je u cijelosti. Direktor Dubravko Puhelek. Porezni broj: 03693350, OIB: 07306591551

Obavijest o načinu podnošenja prigovora / Opći uvjeti poslovanja / Izjava o privatnosti